UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - CHUYÊN NGHIỆP

Hino Dai Phat Tin

Xây dựng phát triển bền vững

Trách nhiệm của chủ xe

Trách nhiệm của chủ xe

1. Bảo dưỡng Quý khách có trách nhiệm tuân theo đúng các chỉ dẫn trong Sổ tay Lái xe để vận hành hoàn hảo và theo đúng các yêu cầu bảo dưỡng được mô tả.

share:
Dịch vụ sau bán hàng

Dịch vụ sau bán hàng

Xe tải Hino của Quý khách được bảo hành theo các điều khoản, điều kiện nêu ra tại Web site này và các đại lý sẽ cung cấp dịch vụ bảo hành theo đúng những điều khoản,...

share:
Phạm vi bảo hành xe HINO

Phạm vi bảo hành xe HINO

Chế độ bảo hành này có hiệu lực trong thời gian bảo hành, thực hiện những công việc sửa chữa gây ra bởi khiếm khuyết của vật liệu và tay nghề công nhân trong khi xe được...

share: