Dear all! [VIỆC LÀM KINH DOANH – Cà Mau – Hồ Chí Minh]

Dear all! [VIỆC LÀM KINH DOANH – Cà Mau – Hồ Chí Minh]

  •   31/10/2018 02:46:00 AM
  •   Đã xem: 693

Nhân viên kinh doanh : 10 người
📚Mô tả công việc:
- Lên kế hoạch tìm kiếm khách hàng qua các kênh khác nhau
- Báo cáo kết quả hàng tuần với Ban lãnh đạo
- Thực hiện các công việc được giao
- Chăm sóc khách hàng cũ và thu thập thông tin khách hàng mới
- Kế hợp các phòng ban thực hiện các chiến dịch của công ty