Trách nhiệm của chủ xe

Trách nhiệm của chủ xe

  •   22/10/2018 12:23:00 AM
  •   Đã xem: 343

1. Bảo dưỡng Quý khách có trách nhiệm tuân theo đúng các chỉ dẫn trong Sổ tay Lái xe để vận hành hoàn hảo và theo đúng các yêu cầu bảo dưỡng được mô tả.

Phạm vi bảo hành xe HINO

Phạm vi bảo hành xe HINO

  •   21/10/2018 11:47:00 PM
  •   Đã xem: 316

Chế độ bảo hành này có hiệu lực trong thời gian bảo hành, thực hiện những công việc sửa chữa gây ra bởi khiếm khuyết của vật liệu và tay nghề công nhân trong khi xe được vận hành bình thường.

Đối tượng ngoài phạm vi bảo hành

Đối tượng ngoài phạm vi bảo hành

  •   21/10/2018 11:47:00 PM
  •   Đã xem: 294

Những tổng thành, cấu kiện HINO mua sẵn

Những tổng thành, cấu kiện HINO mua sẵn (như: ắc quy, lốp, v.v) được bảo hành riêng biệt bởi nhà sản xuất chúng. Nếu những cấu kiện đó khiếm khuyết, xin liên hệ tới đại lý của HINO.