UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - CHUYÊN NGHIỆP

Hino Dai Phat Tin

Xây dựng phát triển bền vững

HINO ĐẠI PHÁT TÍN

DANH MỤC SẢN PHẨM

luôn tiên phong trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư các trang thiết bị hiện đại vào sản xuất
nhằm cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất về chất lượng, hoàn thiện về mẫu mã.

 • Xe tải hino 1,9 tấn - Mdel XZU650

    Giá bán:   Liên hệ

 • Xe tải hino 4 tấn | model XZU720

    Giá bán:   Liên hệ

 • Xe tải hino 5 tấn - model XZU 730

    Giá bán:   Liên hệ

 • MODEL XZU342L – 130MD 7,500 KG

    Giá bán:   Liên hệ

 • MODEL XZU302L – 110SD 4,875 KG

    Giá bán:   Liên hệ

 • MODEL XZU730 8,500 KG

    Giá bán:   Liên hệ

 • MODEL XZU720 7,500 KG

    Giá bán:   Liên hệ

 • MODEL XZU650 4,875 KG

    Giá bán:   Liên hệ

 • Hino 300 Series XZU720L

    Giá bán:   Liên hệ


 • Xe tải hino 6,4 tấn - model FC9JESW

    Giá bán:   Liên hệ

 • MODEL FC9JJSW 10.400 KG

    Giá bán:   Liên hệ

 • MODEL FC9JESW 10.400 KG

    Giá bán:   Liên hệ

 • MODEL FC9JNTA 10,400 KG

    Giá bán:   Liên hệ

 • MODEL FC9JLTA 10,400 KG

    Giá bán:   Liên hệ

 • MODEL FC9JJTA 10,400 KG

    Giá bán:   Liên hệ

 • MODEL FC9JETA 10,400 KG

    Giá bán:   Liên hệ • Xe tải hino Dutro 4,4 tấn - WU352L 130MDL

    Giá bán:   Liên hệ

 • Hino 300 Dutro 110HD

    Giá bán:   Liên hệ

 • Xe Hino tải 5 tấn mui bạt 130HD – wu342

    Giá bán:   Liên hệ

 • Xe tải ben 4,5 tấn WU342 JD3 – Hino Dutro 130HD

    Giá bán:   Liên hệ